Nyheder

"Den Hemmelige Krig" blåstemples

Dokumentarfilmen "Den Hemmelige Krig" bliver nu renset for den skarpe kri-tik, som Nyhedsavisen, Forsvarsmini-steriet og statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) fremsatte mod den omkring årsskiftet.

Hovedkonklusionen på den uvildige undersøgelse er, at instruktør Christoffer Guldbrandsen har journalistisk belæg for sine påstande.

Undersøgelsen er foretaget af Center for Journalistik på Syddansk Univer-sitet og fagbladet Journalisten.

"Der bliver fremlagt tilstrækkelig dokumentation og indicier, brugt troværdige kilder i et omfang som gør, at filmen lykkes med det, den vil, nemlig at bringe kritisable forhold til offentlighedens kendskab," siger prorektor ved Aarhus Universitet og talsperson for undersøgelsen Mette Bock til Ritzau.

Filmen havde tilstrækkelig journalistisk dokumentation til at påstå, at danske soldater overdrog afghanske fanger i amerikansk varetægt, selv om regeringen vidste, at USA ikke overholdt Geneve-konventionerne. Men filmen fremlægger ikke dokumentation for, at overleveringen skulle være sket rutinemæssigt, lyder det.

Nyhedsavisen til angreb på rapporten

På Nyhedsavisen, som undervejs proklamerede, at DR's troværdig var ødelagt, kalder chefredaktør David Trads undersøgelsen "tynd" og har allerede varslet en klage til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

"Det er da korrekt, at en flok halvstuderede røvere og spindoktorer har sagt, at den her film på visse felter er ok, men det gør altså ikke, at jeg ændrer holdning. Det er jo ikke en retssag, der har fundet sted. Det er en lemfældig gennemgang, der er foretaget af en selvbestaltet gruppe," siger David Trads og fortsætter bredsiden med at kalde undersøgelsen "et pinligt makværk af en rapport".

Den uvildige undersøgelsesgruppe:

Professor Erik Albæk, Center for Journalistik på Syddansk Universitet.

Mette Bock, prorektor ved Aarhus Universitet og tidligere chefredaktør på JydskeVestkysten.

Søren Steen Jespersen, tv--dokumentarist og partner i Bastard Film.

Journalist Michael Kristiansen, kommunikationsrådgiver og tidligere pressechef i Statsministeriet.

Lektor Mark Ørsten fra Institut for Journalistik på Roskilde Universitetscenter.

"Der er ikke taget stilling til de udeladelser, manipulationer og grovheder, der er til stede. I stedet anerkender man, at de kunstneriske metoder, som Filminstituttet ligger til grund, også er journalistiske. Og på den måde underkender man den pointe, at journalistisk skal være rigtigt. Gruppens medlemmer har mistet sit journalistiske kompas - måske fordi de ikke har et," siger David Trads.

Fokus flyttet fra indhold til form

Undersøgelsen konkluderer også, at regeringens spin omkring filmen lykkedes til fulde, nemlig at få drejet fokus hen på noget andet end filmens egentlige substans og påstande.

I undersøgelsen lyder det desuden, at Nyhedsavisen ikke har tilstrækkelig styr på det engelske sprog. Til det har Trads kun fnysen tilovers for.

"Jeg stiller gerne op til diskussion på engelsk med gruppens medlemmer," bedyrer han.

På Christiansborg er Socialdemokraterne og Enhedslisten godt tilfredse med blåstemplingen.

"Det rejser igen kravet om, at regeringen skal komme med en uvildig undersøge af hele affæren," siger forsvarsordfører, Frank Aaen.

Mogens Lykketoft (S) mener, at undersøgelsen bekræfter, hvor tydeligt regeringen har forsøgt at komme uden om kritikken af at have udleveret afghanske fangere til USA ved at kritisere filmens troværdighed, siger Lykketoft.

"Det mest slående ved denne sag er de mange kræfter og ressourcer, regeringsapparatet bruger for at slå budbringeren ihjel i stedet for at forholde sig til den faktiske kritik. Antallet af spindoktorer, der er blevet brugt til at finde kommafejl og svække troværdigheden hos Guldbrandsen og Iversen, er skræmmende," siger han.