Nyheder

Borgmester var tæt på at drukne

En stille badetur i Opalsøen på Born-holm udviklede sig fredag i sidste uge til et drama, da Høje-Taastrups borg-mester, Michael Ziegler, blev viklet ind i nogle vandplanter og var tæt på at drukne.

Hans kærestes datter og en ung mand på stedet, der tilfældigvis var livred-der, sprang i for at hjælpe, men plud-selig fik de også problemer og sad fast i vandplanterne. Efter et stykke tid kom de dog alle tre fri og fik reddet sig op på land. Michael Ziegler har nu gjort Bornholms Politi opmærk-som på de farlige områd-er i søen.

Bornholms Skovdistrikt undersøger, om der skal sættes redningskranse op ved søen.