Nyheder

Rejsetid med tog uændret i 40 år

De seneste 40 års teknologiske udvik-ling ikke gjort de danske tog hurtige-re. På nogle strækninger tager det sågar længere tid at rejse end for 40 år siden, viser en sammenligning af køreplanerne fra sommeren 1967 og sommeren 2007, som Jyllands-Posten har foretaget.

Fra København til Helsingør tager det i dag otte min. længere end i 1967 - en forlængelse af rejsetiden på 22 pct. På ruten Nyborg-Frederikshavn er rejsetiden for den hurtigste forbindel-se øget med fire min. Det tager to min længere at komme fra Århus til Padborg.

Storebæltsbroen har dog skåret en hel del minutter af rejsetiden mellem Sjælland og Jylland, men de seneste 10 år er rejsetiden mellem København og Århus samt København og Esbjerg øget med 10-15 pct.

"Resultatet af 40 års fremskridt for de danske jernbaner er ikke opløftende. Man har svigtet vedligeholdelsen og "glemt" at udbygge tognettet. Da der samtidig kører langt flere tog, er der flaskehalse og store kapacitetsproblemer mange steder. Ofte må hurtige tog vente bag langsomme tog," siger trafikforsker Alex Landex fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU til Jyllands-Posten.

Ove Dahl Kristensen, underdirektør og chef for DSB Planlægning og Trafik, erkender at rejsetiden er steget de seneste år og beklager især det nedslidte skinnenet, der så sent som mandag tvang DSB til nye forsinkelser.