Nyheder

Hovedpine koster fem mia. om året

Hver 10. dansker har hovedpine mindst én gang om ugen, og omkring 200.000 har hovedpine hver eneste dag, skriver 24timer.

Ifølge forskerforeningen Dansk Hoved-pine Selskab fører de mange smertende hoveder til cirka tre millioner syge-dage hvert år. Dermed er hovedpine ik-ke blot en af de mest udbredte lidel-ser i Danmark. Det er også et betyde-ligt samfundsmæssigt problem. Tre millioner sygedage koster nemlig knap fem milliarder kroner, viser en udreg-ning fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Og det er bare i lønudbetaling. Derudover kommer tabt produktivitet og udgifter til lægebesøg.

"Hovedpine giver utroligt mange sygedage. Det koster samfundet rigtig mange penge, så der er god grund til at tage hovedpine seriøst, selv om det som regel ikke regnes for at være en alvorlig sygdom," siger overlæge Lars Bendtsen fra Dansk Hovedpine Center på Amtssygehuset i Glostrup.

Spændingshovedpine mest udbredt

Migræne står for en del af smerterne, men den mest almindelige årsag til hovedpine er faktisk, at vi går rundt og spænder.

"Vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor så mange rammes af hovedpine, men meget tyder på, at stillesiddende arbejde og en presset hverdag er de store syndere," siger Lars Bendtsen.

I løbet af de seneste 20 år er antallet af danskere, der hyppigt lider af hovedpine, mere end fordoblet, viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Lars Bendtsen frygter, at den udvikling vil fortsætte.

"Problemet er, at hvis vi skal nedbringe antallet af hovedpine-ramte, skal der livsstilsændringer til. Det vil kræve, at folk begynder at motionere mere, og at vi bliver mindre stressede, men der er intet, der peger i retning af, af danskerne vil få en mindre presset hverdag i den nære fremtid," konstaterer han.

Unge kvinder mest ramt

Hovedpine rammer næsten dobbelt så hyppigt kvinder som mænd. Hårdest ramt er unge kvinder med lang eller mellemlang uddannelse. I den gruppe er cirka fire ud af ti generet af hovedpine i løbet af en periode på 14 dage, ifølge Statens Institut for Folkesundhed.

"Man regner med, at forskellen blandt andet skyldes hormoner. Desuden føler mange kvinder sig pressede over at skulle holde styr på både job og familie. Det er noget, der giver spændingshovedpine," siger Lars Bendtsen.