Nydanskere dumper til session

19,3 pct. unge med udenlandsk baggrund dumper den skriftlige prøve ved mili-tærsessionen. Sproglige færdigheder er en grund. Lav motivation en anden, skønner ny rapport. Det skriver Information.

Ifølge Danmarks Statistik var der i år 2000 6,2 pct. indvandrere og efterkom-mere af indvandrere blandt de fremmød-te til session. Året efter udgjorde de kun 3,5 pct. af de værnepligtige.

Til sessionen gennemgår de unge en række test af deres fysiske og intel-lektuelle færdigheder.

Det er ved den skriftlige test, at der er størst forskel på dem med ren dansk og dem med udenlandsk baggrund. Således blev 19,3 pct. af gruppen med anden etnisk baggrund fundet uegnet til militærtjeneste ifølge de skriftlige test, mens tallet var 4,7 pct. hos de øvrige indkaldte.