Nyheder

Grill sætter helbredet på spil

Danskerne griller som aldrig før. Det er hyggeligt og smager godt. Men folk, der spiser grillede bøffer eller pøl-ser jævnligt, har større risiko for at få kræft end ikke grill-spisere, vur-derer seniorforsker Mona-Lise Binde-rup fra Fødevareinstituttet ved Dan-marks Tekniske Universitet, DTU, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

"Hvis man griller 30 gange eller mere om året, er risikoen for at få kræft langt større end risikoen for at tage skade af de tjærestoffer, som trafik-ken udsender. Specielt hvis man ikke griller rigtigt, er risikoen høj."

Også faren for at blive syg af farlige campylobakter-bakterier er forøget. Indtil nu er der i år anmeldt 1.017 tilfælde, hvilket er næsten 35 pct. flere end samme periode sidste år. Det hænger bl.a. sammen med vores stigende hang til grillet mad, vurderer chefkonsulent Mette Nyborg fra Fødevarestyrelsens rådgivning, Alt om Kost.