Nyheder

Jelved beklager politikeres exit

Den radikale leder, Marianne Jelved, beklager, at Naser Khader og Anders Sa-muelsen forlader Det Radikale Venstre. Men partiets politik ændres ikke af, at Naser Khader og Anders Samuelsen har forladt partiet og stiftet et nyt.

"Det er efter vores opfattelse en rig-tig ærgerlig baggrund at holde presse-møde på. Vi beklager rigtig meget, at Naser Khader og Anders Samuelsen meld-er sig ud. Vi har haft et godt samar-bejde, og jeg har selv haft et meget spændende samarbejde med de to," sagde Marianne Jelved, der mener, at man har lov til at stifte et nyt parti.

"Det ændrer ikke noget ved Det Radikale Venstres politik. Der er stadig brug for socialliberale reformer af skattesystemet, af den offentlige sektor og af uddannelsessektoren," sagde hun.

Marianne Jelved mener ikke, at Naser Khader har været illoyal. Hun mener umiddelbart, at der tegner til at være én forskel på Det Radikale Venstre og Ny Alliance:

"Der, hvor jeg kan høre en forskel på os og Ny Alliance, er, at Ny Alliance er sindet på at kunne pege på Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Det kan vi ikke," siger Jelved.