Nyheder

Fortsætter i Europaparlamentet

Samme parti i Danmark, men to forskel-lige partier i Europa. Selvom Gitte Se-eberg og Anders Samuelsen i dag stif-tede partiet Ny Alliance i samarbejde med Naser Khader, så fortsætter de nem-lig med at arbejde i hver sin politis-ke gruppe i Europaparlamentet.

Mens Anders Samuelsen i EU-Parlame-ntet arbejder sammen med Venstres EU-parlamentarikere i den liberale ALDE-gruppe, så sidder Gitte Seeberg i den konservative EPP-gruppe. Og det bli-ver der ikke ændret på, fortæller Git-te Seebergs politiske assistent, Ingrid Reumert.

"I EU-Parlamentets grupper er der rimelig stor spændvidde, og så længe de stemmer det samme og har den samme holdning til EU-politik, så er der ikke noget problem," siger hun.