Nyheder

Sundhedsstyrelsens læger smøres

Sundhedsstyrelsens eksperter modtager penge fra de medicinalvirksomheder, hvis produkter, de skal rådgive om, skriver Ekstra Bladet.

Avisen fortæller, at minimum 18 af de eksperter Sundhedsstyrelsen har på lønningslisten samtidig modtager penge fra virksomheder, der producerer medi-cin til de sygdomme, den enkelte eks-pert beskæftiger sig med. Interesse-konflikterne ser aldrig dagens lys. Det fremgår hverken af Sundhedsstyr-elsens hjemmeside eller af de rappor-ter eksperterne udgiver, at de har jobs i medicinalindustrien.

Sundhedsstyrelsen lover åbenhed fremover: "Det er rigtigt, at der skal være synlighed. Derfor vil vi nu gøre det klart for alle og enhver, hvilken baggrund lægerne, der udtaler sig, har, og så kan man selv trække fra og til", siger chefen for Enhed for Planlægning i Sundhedsstyrelsen, Lone de Neergaard.

Beløbene varierer, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler medicinal-firmaerne typisk 10.000 kroner for en ordstyrertjans, 5000 kroner for et foredrag, og 8200 kroner for deltag-else i et rådgivningspanel.