Nyheder

Rektor: Aalborg skal uddanne læger

Senest om to år skal det være muligt at uddanne sig til læge på Aalborg Uni-versitet (AAU), mener rektor Finn Kjærsdam. Til den tid bliver det før-ste hold studerende på AAU's uddannel-se i medicin med industriel specialise-ring bachelorer, og det, håber Finn Kjærsdam, vil blive startskuddet til en hel lægeuddannelse på AAU.

"Hvis der stadig er mangel på læger, når de første bachelorer bliver fær-dige, håber jeg, at vi til den tid vil have mulighed for at gøre dem færdige som læger," siger Finn Kjærsdam.

Han åbner dermed op for, at de kommende bachelorer skal kunne vælge, om de vil specialisere sig til et job i industrien eller til læger.