Nyheder

Motorcyklister kørte til Bakken

Fint forårsvejr og funklende motorcyk-ler i tusindvis er en populær traditi-on ved den årlige åbning af Dyrehavs-bakken i Klampenborg nord for Køben-havn. Optoget samledes i dag under stor motorlarm på Nørrebro for at køre turen til Dyrehavsbakken, eskorteret af venlige betjente og mange tilskuere.

Politiet vurderer, at optoget samlede op imod 5000 motorcyklister og dermed flere end tidligere. Men den nøjagtige optælling, foretaget af politi under-vejs på ruten, forelå først senere. Optoget tog af sted fra Nørrebro kl. 19.

De mange motorcyklister ventedes til Klampenborg en god times tid senere.

Undervejs på turen blev lyssignalerne betjent manuelt af politifolk, som sørgede for grønt lys så vidt muligt. Det kunne således blive en tålmodighedsprøve at forsøge at krydse ruten, ikke mindst på Strandvejen i Hellerup.