Nyheder

København vært for FN-klimatopmøde

Danmark bliver vært for FN's afgørende klimatopmøde i 2009, hvor en "ny Kyo-to-aftale" skal falde på plads.

Der kan ventes mindst 10.000 deltagere fra hele verden til det betydningsful-de FN-topmøde, som bliver det vigtig-ste siden Kyoto-mødet i 1997.

EU lagde tidligere på måneden op til, at en ny global klimaaftale om at be-grænse udslippet af drivhusgasser skal indgås senest i 2009. Det er nødvend-igt, hvis aftalen skal nå at være juri-disk gyl-dig og træde i kraft, når Ky-oto-protokollen udløber i 2012.

Nyheden om at lægge FN-topmødet i København bliver præsenteret af statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og miljøminister Connie Hedegaard (K) på et pressemøde i dag kl. 10 i Statsministeriet.

FN-beslutningen om at tage imod Danmarks tilbud om at stå for topmødet kommer på et tidspunkt, hvor kampen mod klimaændringer aldrig har haft større politisk bevågenhed verden over.

Første møde efter præsidentvalget

Desuden bliver klimatopmødet i 2009 det første efter præsidentvalget i USA, hvilket også kan få stor politisk betydning, især hvis Demokraterne overtager præsidentposten.

Det er europæernes store ambition at få USA med om bord og forpligte sig til at nedbringe CO2-udslippet i anden Kyoto-periode, efter at præsident George W. Bush trak USA ud i 2001. Amerikanerne står alene for en fjerdedel af den menneskeskabte udledning af klimagasser, der medvirker til global opvarmning.

Tilbød at være vært sidste år

Danmarks tilbud om at være vært for klimamødet blev fremsat af miljøminister Connie Hedegaard under den seneste klimakonference i Nairobi i november sidste år. Det affødte klapsalver fra de over 100 forsamlede miljøministre.

Men formelt set er det efter FN-systemets regler "Latinamerikas tur" til at holde topmødet i 2009, og Miljøministeriet har derfor brugt de seneste måneder på intense diplomatiske kontakter med især det toneangivende Brasilien.

Vil koste nogle 100 millioner kroner

Udgifterne til klimamødet vil andrage mindst nogle hundrede millioner kroner. Konferencen i 2005 i Montreal, Canada, løb op i en halv milliard. Men både stats- og finansministeren godkendte i efteråret miljøministerens forslag.

Til gengæld vil den danske energibranche kunne se enorm reklameværdi i et topmøde, der også kommer til at fungere som udstillingsvindue for dansk teknologi og ekspertise.

Glæde hos tidligere miljøminister

Tidligere miljø- og energiminister Svend Auken (S) glæder sig over det danske værtskab.

"Tidspunktet er velvalgt. Jeg synes, det er flot, man har lagt det sådan, at det under alle omstændigheder er en ny regering, der skal tage sig af det. Enten en omdannet regering efter et valg - eller en ny regering. Mødet kunne jo tale for, at den nuværende regering lagde sin egen klimapolitik over i betydelig mere aktiv retning, så vi her i landet gør en større indsats. Danmark har bedre muligheder for at påvirke omverdenen, hvis vi i månederne op til mødet kan fremvise store resultater i vores eget land", siger Auken.

På spørgsmålet om, hvad regeringen skal gøre, svarer han:

"Komme i gang. Der er jo ikke sket noget på klimaområdet i fem år."

Udbygning af vedvarende energi

Svend Auken peger på udbygning af den vedvarende energi og en større indsats med energibesparelser.

"Det er vigtigt, at vi i Danmark kan fremvise nogle af de store demonstrationsprojekter, man taler om, blandt andet om CO2-lagring - at vi virkelig gør en indsats. Men det er klart, at vi tror, vi får et bedre resultat, hvis der er en anden regering i 2009," tilføjer han.