S: Mikkelsen overskrider grænser

Socialdemokratiet vil have sagen om kulturminister Brian Mikkelsens (K) henvendelse til DR undersøgt til bunds. Ifølge politisk ordfører Henrik Sass Larsen har Brian Mikkelsen over-skredet alle grænser.

"Det er magtfordrejning, som er helt uhørt i et demokrati med en fri pres-se. Det er en meget belastende sag for kulturministeren, som sætter spørgs-målstegn ved hans dømmekraft og om hvorvidt han bør fortsætte som minis-ter, ikke mindst fordi han angiveligt har givet urigtige oplysninger til Fol-ketinget," siger Henrik Sass Larsen.

"Vi skal have undersøgt den her sag, så vi kan få klarhed over hele omfanget af den pression, som regeringens ministre har udøvet mod DR," siger han.