R: Brian M. bagatelliserer mail

Medieordfører for De Radikale Simon Emil Ammitzbøll kritiserer kulturmini-ster Brian Mikkelsen for at bagatelli-sere henvendelsen til daværende for-mand for DR's bestyrelse Jørgen Klee-ner.

"Lige meget hvad Kleener har bedt om, så er det ikke ministerens opgave at sende en mail, hvor han nævner navngiv-ne medarbejdere og kommer med slet skjulte trusler om, at man kunne pri-vatisere DR," siger Simon Emil Ammitz-bøll, som nu vil kalde både statsmi-nister Anders Fogh Rasmussen (V) og Brian Mikkelsen i samråd.

"Jeg vil have at vide, hvordan de vil sikre DR's pressefrihed. Den her sag er endnu en perle i række af sager, hvor regeringens ministre har blandet sig i DR's redaktionelle miljø. Den her er bare en tand værre, fordi det er den ansvarlige minister," siger han.