Nyheder

Kæmpesæl strandet på Vestkysten

En død gråsæl på 2,6 meter skyllede i aftes i land på Vestkysten mellem Vej-ers og Blåvand. Der er ikke tidligere set så stort et dyr i danske farvande.

Turisten, der opdagede det døde dyr troede først, det var en kaskelothval.

Skov- og Naturstyrelsen i Oksbøl rykke-de derfor ud til den formodede hval-stranding, men kunne konstatere, at det drejede sig om en usædvanlig stor gråsæl - en han med en længde på hele 2,6 meter. Sælen bliver nu undersøgt af fagfolk fra Søfartsmuseet i Esbjerg.

Skovfoged Henrik Lykke Sørensen, som koordinerer Skov- og Naturstyrelsens forvaltning af sæler, har slået efter i arkiverne for at finde lignende store sæler.

"Det er jo ikke usædvanligt, at døde sæler skyller op på stranden. Jeg har været tilbage til 2001 og ikke fundet nogen gråsæl større end 2,5 meter. Hannerne bliver halvanden gange større end hunnerne og kan veje op mod 300 kg," siger han.

Der er denne vinter fundet flere levende unger af gråsæl i den danske del af Vadehavet, og det giver håb om, at gråsælen er vendt tilbage som ynglende art efter 100 års fravær.

Det er endnu uvist, hvad dyret døde af - men da der formentlig er tale om en ældre herre, formodes dødsårsagen at være naturlig.