Nyheder

Uværdig behandling på bosted

Det er rystende forhold, som TV 2 afslører fra hverdagen for stærkt udviklingshæmmede voksne på bostedet Strandvænget i Nyborg.

Programmet "TV 2 dok.: Er du åndssvag?"dokumenterer, at udviklingshæmmede gang på gang bliver groft krænket og ikke får den omsorg og pleje, som loven giver dem ret til.

Af Mie Kirstine Rasmussen

En hel nat i en seng, der er gennemvåd af tis. To timer forladt og ulykkelig i gårdhaven, mens personalet drikker kaffe.

Det er eksempler på, hvad de udviklingshæmmede på bostedet Strandvænget oplever i deres hverdag.

For 50 år siden blev de åndssvage - som de dengang blev kaldt - anbragt på store, lukkede institutioner, der var præget af ydmygelser, prygl og tvang. I dag er loven ændret, og nu bor de udviklingshæmmede i mindre, hyggelige boliger, hvor det er meningen, at selvstændighed, nærhed og omsorg skal præge beboernes liv.

Men optagelserne i "TV 2 dok.: Er du åndssvag?" viser, at den gammeldags opfattelse ikke kun er fortid.

Forstander på Strandvænget, Dorrit West, er rystet over forholdene, som hun ikke mener er rimelige overfor beboerne på stedet. Hun er også berørt af medarbejdernes tone overfor beboerne, der ifølge hende er "uværdig".

Siden TV 2 lavede de skjulte optagelser er afdelingslederen i det pågældende hus blevet skiftet ud og yderligere fire medarbejdere er sygemeldt.

"Jeg kan kun sige, at de på nuværende tidspunkt ikke er på arbejde. Hvad der konkret skal ske, skal jeg have en forhandling med parterne om," siger Dorrit West til TV 2 Fyn.

125 timers video fra bostedet

De fleste af beboerne på Strandvænget har ikke noget talesprog, og deres intelligens ligger på niveau med et et-årigt barns.

Journalisten bag programmet arbejdede på bostedet i tre en halv måned, fra juli til og med oktober 2006. Adam Dyrvig Tatt havde i alt 45 vagter på Strandvænget, og på 30 af dem bar han skjult kamera. TV 2 har i alt 125 timers optagelser fra Strandvænget.

Optagelserne viser, at de udviklingshæmmede ofte bliver talt til i en grov og nedladende tone.

Optagelserne dokumenterer også, at beboerne generelt ikke får de aktivitetsmuligheder, som bostedet har som mål. Kun to gange oplevede Adam Dyrvig Tatt, at en pædagog på eget initiativ tog beboere med på en kort gåtur.

Desuden viser optagelserne, at beboerne ofte bliver lagt i seng ved 19-20 tiden alle ugens dage, og at de tidligst kommer op igen ved 10-tiden. Det betyder, at beboerne ligger i sengen i omkring 14 timer hver nat.

"Det er en velkendt risiko at man efter mange års arbejde med beboere, der har den type meget svære handicaps, kan få den her rå omgangstone, der er tale om. Det giver et psykisk slid på medarbejderne, så risikoen er der," siger forstander på Strandvænget, Dorrit West, til TV 2 Fyn.

Udviklingshæmmet?

Fælles for udviklingshæmmede er, at deres personlige udvikling går langsommere end andres. Det kan både være af fysisk, psykisk og intelligensmæssig karakter. Udviklingshæmmede kan fx være motorisk og socialt svage, og kan have meget lidt eller intet sprog.

Kilde: landsforeningen LEV og Lademanns Leksikon

Beskyttet af loven

De udviklingshæmmede i Danmark har de samme rettigheder som alle andre i samfundet. De udviklingshæmmede er nemlig beskyttet af en særlig lov - serviceloven fra 2001 - der tager udgangspunkt i ligeværd.

I paragraf 1 står der blandt andet, at man skal:

"...fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten."

For at sikre, at serviceloven bliver opfyldt, skal alle bosteder for udviklingshæmmede udarbejde en handleplan for samtlige beboere. Handleplanen er lovpligtig og skal klarlægge det grundlæggende service- og omsorgsniveau, som den udviklingshæmmede og deres pårørende kan forvente.

Desuden klarlægger handleplanen de væsentligste mål for den udviklingshæmmede i det kommende år, samt hvordan målene skal nås.

Serviceloven skaber rammerne for, at de udviklingshæmmede kan leve et liv så tæt på et almindeligt liv som muligt. Men som TV 2 dok. viser, er disse handlingsplaner ikke blevet fulgt for beboerne på Strandvænget.

Ikke en generel tendens

Pårørende til beboerne og ansatte på Strandvænget har set de klip med skjult kamera, som optræder i udsendelsen.

Forstander Dorrit West er den eneste blandt medarbejderne på Strandvænget, som udtaler sig om sagen. Desuden er sagen blevet kommenteret af regionsrådsformanden for Region Syddanmark, Carl Holst (V), allerede inden TV 2 sendte "Er du åndssvag?".

"Nu har jeg ikke selv set optagelserne. Men det har medarbejdere tæt på mig, og ifølge det de fortæller, viser optagelserne, at medarbejderne i hus 17 på Strandvænget fuldstændig har glemt, hvorfor de er på arbejde og hvilken opgave, de er betroet," siger regionsrådsformand Carl Holst til Region Syddanmarks hjemmeside.

Han afviser dog, at optagelserne er repræsentative for den måde, man behandler beboerne på Strandvænget på.

"Den måde medarbejderne opfører sig på - på optagelserne - må ikke forekomme, og jeg beklager dem dybt. Omvendt kan jeg forstå, at situationerne på optagelserne er taget ud af en sammenhæng og langt fra giver et dækkende billede af den måde, vi arbejder med udviklingshæmmede på - på Strandvænget og på vores andre institutioner for udviklingshæmmede," siger Carl Holst til hjemmesiden.

Han oplyser samtidig, at regionen nu har nedsat en arbejdsgruppe, som inden udgangen af marts skal fremlægge en plan for den samlede pædagogiske indsats på institutionerne for udviklingshæmmede i Region Syddanmark.

Socialminister Eva Kjer Hansen (V) kommenterer sagen i TV 2 | NYHEDERNE kl. 19.

TV 2 følger sagen i de kommende dage.