Nyheder

Kræftpatienter kræver erstatning

Kræftpatienter og deres efterladte hen-vender sig stadig til Patientforsik-ringen for at få erstatning efter at være blevet offer i kræftskandalen, hvor hospitalerne ikke overholdt den officielle behandlingsgaranti på fire uger.

Indtil videre har Patientforsikringen fået 58 anmeldelser. Omkring halvdelen af dem drejer sig om afdøde patienter.

De flest anmeldelser vedrører patienter med lungekræft, brystkræft og kræft i strube, hals og svælg.

Anmeldelserne kommer fra hele landet, dog drejer de fleste sig om behandling på Rigshospitalet, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital og Århus Universitetshospital, oplyser Patientforsikringen.

Patientklagenævnet regner med at have truffet de første afgørelser i løbet af de næste seks måneder.