Nyheder

Farvel til orangutanger før antaget

Verden kommer muligvis til at vinke farvel til fritlevende orangutanger før forventet.

De tropiske skove i Sydøstasien, som rummer de sidste naturlige levesteder for de store aber, forsvinder langt hurtigere, end eksperterne tidligere har antaget. Regnskovene på Sumatra og Borneo fældes nu i så hastigt tempo, at op mod 98 procent af skovdækket kan være væk i 2022, hvis der ikke tages alvorlige skridt for at forhindre det, fortæller en ny rapport fra FN's Miljøprogram, UNEP.

Motorsavenes hærgen er gennem de seneste fem år accelereret i en grad, så UNEP's eksperter har måttet rykke årstallet 10 år frem. I 2002 vurderede UNEP, at størstedelen af orangutangernes levesteder først ville være væk i 2032.

Den ulovlige skovhugst, som drives af global efterspørgsel på tømmer, menes at udgøre 73 procent af al træfældning i Indonesien. Omkring 20 procent af træet smugles med det samme ud af landet, mens resten anvendes i en omfattende international og lokal træindustri, hvorefter produkterne eksporteres af velorganiserede, kommercielle netværk.

Kritisk fase for skovhugst

Nye satellitfotos viser, at den ulovlige træhugst nu bevæger sig ind i en kritisk fase: I takt med stigende efterspørgsel løber tømmerindustrien og det internationale marked tør for billigt ulovligt træ og bevæger sig derfor ind i nationalparkerne, hvor der stadig er tilgængeligt tømmer i de mængder, det kommercielt kan betale sig at skove.

Satellitbillederne bekræfter sammen med oplysninger fra den indonesiske regering, at den ulovlige skovhugst nu finder sted i 37 ud af 41 nationalparker, og at den sandsynligvis er voksende.

"Med den nuværende indtrængen vil nogle af parkerne formentlig være stærkt skadede om bare tre til fem år, det vil sige i 2012, hedder i det rapporten.

Nødvendigt med støtte fra det internationale samfund

Tabet af levesteder sker 30 procent hurtigere end hidtil antaget. Selv om Indonesien på egen hånd er aktiv for at bremse den illegale hugst, er det nødvendigt med støtte fra det internationale samfund for at stoppe efterspørgslen efter ulovligt tømmer, understreger rapporten.

Den indonesiske miljøminister, Rachmat Witoelar," siger:

"Vi befinder os i en ulige kamp mod den ulovlige fældning, som på langt sigt kan vindes gennem certificering af træet. Det kan hjælpe den globale forbruger med at vælge mellem bæredygtigt produceret træ og palmeolieprodukter - og så dem, der er fremstillet ulovligt og ikke-bæredygtigt.

UNEP's rapport offentliggøres, netop som næsten 100 miljøministre fra hele verden i disse dage er samlet i Kenyas hovedstad, Nairobi, til styrelsesmøde i FN's Miljøprogram.