Nyheder

Jorden fire grader varmere i 2100

I år 2100 vil kloden være mellem 1,8 og 4 grader varmere, og afsmeltningen af gletsjere og polaris vil få havene til at stige 18-59 cm.

Det fortæller den nye rapport fra FN's Klimapanel (IPCC), som blev fremlagt officielt i formiddag på et pressemøde i Paris. Den globale opvarmning vil fortsætte i århundreder, fastslår kli-mapanelet.

Forskerne forudsiger tillige, at vi må indstille os på mere tørke og stærkere uvejr i fremtiden.

Menneskeheden ansvarlig for klimaændringerne

De mange hundrede eksperter i IPCC er nu så godt som sikre på, at menneskeheden er hovedansvarlig for klimaændringerne gennem de seneste 50 år. Det kan i dag siges med mere end 90 procents sikkerhed. Sandsynligheden blev i den seneste FN-klimarapport fra 2001 anslået til omkring 66 procent.

Opvarmningen vil slå mest igennem på høje nordlige breddegrader, hvor de permafrosne områder bliver varmere, og mindst omkring Jordens sydpol, fremgår det af et 20 siders resumé, som IPCC har udarbejdet for beslutningstagere. Havene vil blive mere forsurede, fordi de optager drivhusgassen CO2 fra luften.

Klodens snedække bliver mindre, og havisen i Arktis vil formentlig være helt væk om sommeren sidst i dette århundrede. Samtidig krymper isdækket på havet omkring Antarktis (Sydpolen) i samtlige klimamodeller, forskerne har anvendt.

Ekstreme vejrfænomener mere hyppige

Ekstreme vejrfænomener, hedebølger og voldsomme regnskyl vil "med stor sandsynlighed" blive mere hyppige i fremtiden. Tyfoner og orkaner bliver kraftigere med større hastighed og med mere intense regnstorme. Det er derimod usikkert, om der vil blive flere eller færre af dem.

Golfstrømmen, der forsyner Vesteuropa med varmt vand fra Atlanterhavet, vil med stor sandsynlighed svækkes med omkring 25 procent i løbet af det 21. århundrede. Men det vil ikke i sig selv kaste kontinentet ind i en ny istid, for de højere temperaturer i luften vil delvis kompensere for varmetabet fra havstrømmen.