Nyheder

Mary til kamp mod mobning

Med inspiration fra Australien skal børn i danske børnehaver nu lære at behandle hinanden med tolerance og respekt. "Fri for mobberi" er udviklet af Red Barnet og gennemføres i samarbejde med Gentofte, Århus og Kolding Kommuner. Kronprinsesse Mary præsenterede i dag projektet, da hun besøgte børnehaven Humlebien i Gentofte Kommune.

Indsatsen mod mobning har hidtil ret-tet sig mod skolebørn, men ifølge pro-jektleder i Red Barnet Lars Stilling Netteberg håber Red Barnet med den tidlige indsats at kunne forebygge.

"Det er ikke fordi, vi nødvendigvis mener, at mobning foregår i børnehaven. Men det er her mønstrene begynder at tegne sig, og ved hjælp af nogle praktiske øvelser kan vi forhåbentlig medvirke til, at børnene lærer at vise respekt og omsorg for hinanden. Erfaringer, som de kan tage med, når de begynder i skolen," siger han.

Det australske projekt koncentrerer sig ikke alene om mobberen og offeret, men sætter også fokus på de børn, som passivt ser til.