Nyheder

Opgiver EU-forbud mod hagekors

Den tyske justitsminister, Brigitte Zypries, har opgivet at få gennemført Tysklands hagekors-forbud på europæ-isk plan.

Det tyske EU-formandskab genoplivede initiativet i tre uger, men Zypries havde som ventet droppet tanken i dag, da hun fremlagde sit arbejdsprogram for EU-Parlamentet.

Dels har hinduer i 5000 år brugt sva-stikaet (hagekorset) som religiøst sym-bol. Dels er mange østeuropæere irrite-rede over, at kommunismens hammer og segl ikke også skulle forbydes.

Svært at forklare begrænsning af ytringsfriheden

Endelig har Zypries i flere uger haft svært ved at forklare sin begrænsning af ytringsfriheden, når den tyske statsborgerskabslov samtidig tegner til at beskytte den danskfødte nazist Søren Kam mod udlevering til Danmark for et drab begået i 1943.

Et skriftligt svar fra ministeren på det spørgsmål lød forleden:

"Det tyske formandskab har placeret rammebeslutningen om racisme og fremmedfrygt på dagsordenen, fordi forpligtelsen til at bekæmpe højreekstremistiske holdninger til stadighed er en historisk pligt for Tyskland og en politisk prioritet for Tyskland i nutiden, skrev hun.

Tyskland bryder i disse dage hensigten med EU's arrestordre, idet tidsfristen for et svar på den danske anmodning om udlevering af den danskfødte SS'er er overskredet med over tre måneder.