Nyheder

Dom til fransk holocaustbenægter

Lederen af den nye højreekstreme grup-pe i EU-Parlamentet fik i dag en betin-get fængselsdom og en bøde for at have sået tvivl om nazisternes jødeudryddel-se, Holocaust.

Ved en domstol i Lyon blev Bruno Goll-nisch idømt tre måneders betinget fæng-sel og en bøde på 5000 euro (godt 37.000 kr.) for at have sat spørgsmåls-tegn ved, om Holocaust fandt sted.

Gollnisch er næstformand i det højre-orienterede parti front National. Han er også leder af den nyligt oprettede gruppe af højreekstreme EU-politikere.