S: Barfoed-sag måtte ende sådan

Dansk Folkepartis krav om Lars Barfo-eds (K) afgang er en naturlig udvik-ling i sagen om svigt i fødevarekon-trollen, mener Socialdemokraterne.

Den socialdemokratiske fødevareordfø-rer, Jens Peter Vernersen, siger, at "det måtte ende sådan", efter at DF har trukket sin støtte til Barfoed.

"Det har været vores synspunkt siden foråret, da Dansk Folkeparti afværgede hans afgang. Barfoed har ikke formået at løfte økonomien og organisere arbej-det," siger Vernersen.

Han erkender, at arbejdet også kunne været gjort bedre under de socialdemokratiske ministre, som havde ansvaret for fødevarekontrollen i begyndelsen af den periode, som Rigsrevisionen kritiserer.

Men Dansk Folkeparti har et stort ansvar for den dårlige kontrol på grund af de nedskæringer, partiet har været med i, mener han.