Nyheder

Fint med plettet staffeattest i DF

En dom for vold går ikke. Men det er helt i orden, hvis man er dømt for at true, forhåne eller nedværdige andre mennesker på grund af deres race, tro eller religion. Som det eneste parti afkræves Dansk Folkepartis kandidater en næsten ren straffeattest, hvis de vil opstilles til Folketinget. Det skriver gratisavisen Dato.

Partiet vil ikke vide af folk med gro-ve overtrædelser af straffeloven på samvittigheden. Derfor har man indført en praksis med at spørge kandidaterne, om de har en ren straffeattest.

"Hvis vi ikke gør det, kan vi komme i den situation, at vi får en opstillet, der er straffet, og det kan jo give problemer med valgbarheden," siger partisekretær Poul Lindholm Nielsen.

To straffede kandidater

Han afviser, at den forholdsvis nye regel i partiet har givet anledning til problemer. Men ved sidste valg opstillede man alligevel to kandida-ter, selv om deres straffeattest var plettet af domme for overtrædelse af straffelovens paragraf 266b om racisme.

Morten Messerschmidt blev valgt og sidder i dag i Folketinget, mens Kenneth Kristensen er opstillet i Hvidovrekredsen og i øvrigt er formand for Dansk Folkepartis Ungdom.

Morten Messerschmidt siger, at han ikke er stolt af sin dom, men at den på den anden side heller ikke bør diskvalificere ham til at stille op.

Partiets organisatoriske næstformand, Carl Christian Ebbesen, bekræfter, at en dom for overtrædelse af den særlige racismeparagraf ikke belaster i samme grad som andre straffelovsovertrædelser."Vi ønsker jo at få racismeparagraffen afskaffet," siger han.