Imam ønsker sharia-råd i Danmark

Muslimer i Danmark bør oprette et sha-riaråd, der kan løse konflikter uden om det danske retssystem. Det mener den danske imam Abdul Wahid Pedersen.

I Storbritannien er der allerede et sharia-råd, der for eksempel løser æg-teskaberlige konflikter, når kvinden ønsker skilsmisse. Rådet tager sig af 2.500 sager om året, skriver Ber-lingske Tidende.

Imam Abdul Wahid Pedersen mener ikke, at et sharia-råd vil komme i konflikt med danske retsregler.

"Vi har jo en god tradition for at kunne løse tingene ved privat voldgift her i landet," siger han til Berlingske Tidende.

Imam Ahmad Abu Laban, Islamisk Trossamfund i København, mener derimod ikke, at Danmark har brug for et sharia-råd. Han bruger i forvejen halvdelen af sin arbejdstid på at løse ægteskabelige konflikter.

"Jeg er bange for at sådan et råd ville kunne blive opfattet meget negativt i det nuværende klima," forklarer Abu Laban.

I Storbritannien er der visse dele af sharia-lovgivningen de ikke ønsker indført som for eksempel halshugning og håndsafhugning. "De kan kun indføres i et perfekt islamisk kongerige," siger rådets leder, Mohammed Shaid Raza.

Udover Storbritannien er der også ved at blive indført et sharia-råd i Ontario-provinsen i Canada.