Nyheder

Trafikstøj dræber

Risikoen for at dø af trafikstøj er omtrent den samme som at dø i en trafikulykke, skriver gratisavisen dato.

150.000 husstande i Danmark ligger så tæt på larmende veje, at beboerne har 20-30 procent højere risiko for at bli-ve ramt af hjerte-kar-sygdomme end den øvrige befolkning. Det oplyser den tyske støjforsker Wolfgang Babisch,

Han har undersøgt sygdomsmønsteret for tyske borgere, der bor tæt på stærkt trafikerede veje, og resultatet er ned-slående.

"Adskillige undersøgelser påviser en høj grad af stress og irritation hos mennesker, der bor tæt på støj. Mine studier har vist, at det kan have store helbredsmæssige konsekvenser for mennesker, der dagligt udsættes for mere end 65 db," siger Wolfgang Babisch, som er en af Europas førende forskere inden for støjgener.

100 millioner kroner er sat af i en såkaldt "vejstøjsstrategi," og ti procent af udgiften til nye motorveje går til støjreducering. Men det er ikke godt nok, mener miljøordfører for Socialdemokraterne, Torben Hansen.

"Trafikstøj er et stort og overset sundhedsproblem. 100 millioner er en begyndelse, men trafikken bliver tættere for hvert år, og i forhold til hvad man allerede ved, bliver der ikke gjort nok for at nedkæmpe støjen med de muligheder, der er," siger han.