Nyheder

Gardere frygter våben

De værnepligtige gardere er bange for at komme til at skyde hinanden, en turist eller en københavner, når garden passerer, skriver URBAN i dag.

Hærens Operative Kommando (HOK) indførte 1. august nye regler for, hvordan soldater på vagt skal have deres våben ladt.

De værnepligtige mener, at de nye regler var skyld i en vådeskudsulykke, hvor en soldat skød en anden i hånden. Nu er de bange for, at der vil ske flere skudulykker, som kan ramme både civile tilskuere og soldater.

"Vi er utrygge ved at have en patron i kammeret, og vi frygter flere ulykker. Langt hovedparten af garderne synes, det er en meget dårlig ide," siger Christian Lüttichau, landstalsmand for de værnepligtige i Den Kongelige Livgarde.

"Vi har virkeligt mange geværgreb i Livgarden, altså at vi f.eks. støder geværet mod skulderen og brystet, så den sikring, der skal forhindre vådeskud, kan nemt blive slået fra, og når der kan ske sådan en ulykke, kan man jo spørge, om vi har rutine nok," siger han.

Livgarden har indført de nye regler efter ordre fra HOK og her er man særdeles overrasket over de værnepligtiges kritik:

"Det er første gang, jeg hører om soldater, der er utrygge ved deres våben," siger oberstløjtnant Jan Grünberger:

Der er vagtskifte hver dag på Amalienborg Slotsplads kl. 12.