Nyheder

Dansk farvel til Kejserinde Dagmar

En meget dansk ceremoni markerer i dag starten på kejserinde Dagmars sidste rejse. Dronning Margrethe, prins Hen-rik, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, prins Joachim og prinsesse Bene-dikte er ankommet til Roskilde Domkir-ke, hvor de overværer den danske minde-gudstjeneste, der gik i gang kl. 11.30.

Ved mindehøjtideligheden synger menig-heden "I Danmark er jeg født" og "Den signede dag med fryd vi ser". Dagmar blev født som dansk prinsesse i 1847, hun blev gift med zaren af Rusland men måtte flygte under den russiske revolu-tion. Nu genbegraves hun i Rusland.

Hun levede i over 50 år i Rusland, og det er en glædelig begivenhed - ikke mindst for hendes efterkommere - at hun nu rejser tilbage.

I knap 78 år har hun ligget i en sarkofag i Roskilde Domkirke, men nu er det endelig blevet muligt, at hun kommer til Sankt Petersborg og bliver stedt til hvile ved siden af sin mand, zar Alexander III.

Kejserindens tipoldebarn Paul Kulikovsky holder en mindetale, og kongelig konfessionarius Christian Thodberg, biskop Jan Lindhardt og domprovst Jens Arendt forestår de kirkelige handlinger i domkirken, der i dagens anledning er smukt pyntet i koralrøde efterårsfarver.

Foruden flere repræsentanter fra den danske kongefamilie deltager også repræsentanter fra regeringen og Folketinget, den russiske kulturminister samt cirka 40 efterkommere af zarslægten, Romanov-familien.

Efter mindehøjtideligheden køres kejserinde Dagmars kiste til København, hvorfra den sejles over Østersøen om bord på orlogsfartøjet "Esbern Snarre".

Genbegravelsen foregår på torsdag i Peter og Paul Katedralen.