Nyheder

Gratisaviser henter bude i Polen

Firmaet BS Distribution ApS, der fra torsdag skal stå for uddelingen af godt 100.000 nye gratisaviser i Køben-havn og på Frederiksberg, har måttet ansætte 25 polakker.

Det sker for at løfte den store opgave med hver morgen at levere friske eksem-plarer af 24 timer og Dato, de to nye husstandsomdelte aviser fra JP/Poli-tikens Hus og Det Berlingske Officin.

Ifølge direktør Benny Arler fra BS Distribution har det ikke været muligt at skaffe tilstrækkeligt med arbejdskraft herhjemme.

Derfor er søgelyset blevet vendt mod Polen, nærmere betegnet Poznan, hvorfra de nye avisbude er hentet.

"Vi har annonceret herhjemme, men selv om der er tale om fuldtidsjob, er det tilsyneladende ikke attraktivt nok for danskere", mener direktøren, som oplyser, at en fuldt udlært omdeler vil kunne tjene ca. 22.000 kroner om måneden.