Nyheder

Goul: Velfærdsaftale meget skrap

I virkeligheden er det nyligt indgåede velfærdsforlig "meget skrap kost", og ikke det milde indgreb, det giver sig ud for at være.

Det siger Jørgen Goul Andersen, profes-sor i statskundskab ved Aalborg Uni-versitet. Han påpeger, at forliget re-elt afskaffer efterlønnen for de unge, og at pensionalderen kan stige til 70 år - "der er faktisk ingen øvre græn-se," siger Goul Andersen til B. T.

"Hvis du er 20 år i dag, så venter folkepensionen først, når du fylder 71 år", anfører professoren med udgangs-punkt i den stadigt forøgede levetid:

"I 2015 skal man beregne, hvor meget efterlønsalderen og pensionsalderen skal rykkes, Og hvis restlevetiden bare er 0,3 år højere end i dag, vil det udløse et ekstra år på efterløn og pension. Forbedres levetiden yderligere, kan der ske yderligere justeringer. Og levetiden forbedres i øjeblikket meget stabilt", siger Jørgen Goul Andersen. Restlevetiden er den årrække, man i gennemsnit må forventes at leve efter det fyldt 60. leveår.

Finansordfører Morten Helveg Petersen (R) afviser professorens indvending: "Det står sort på hvidt i aftalen, at vi skal sætte os sammen for at beslutte om, efterløns- og pensionsalderen skal hæves. Så der er overhovedet ikke noget, der er skjult," anfører han over for avisen.