Nyheder

Dronningens operation veloverstået

Dronning Margrethe blev her til formiddag opereret på Ortopædkirur-gisk Afdeling E på Århus Sygehus. Operationen forløb helt planmæssigt og i løbet af en time fik dronningen et kunstigt knæled.

Overlæge og knækirurg Anders Odgaard siger, at dronningen er vågen og ved godt mod. Majestæten blev fra morgen-stunden lagt i narkose og fik herefter indsat en kunstig protese i sit ven-stre knæ, som længe har været plaget af slidgigt. Det er endnu uvist, hvor længe dronningen skal være indlagt på sygehuset, men det normale er en uge.

I løbet af den uge skal det nye knæ genoptrænes på de lange gangarealer samt op og ned af trapper.

Dronningen er indlagt på en enestue, og der er desuden afsat plads til sikkerhedsfolk og dronningens hofdame. Blandt de første besøgende i dag var hofmarskal Ove Ullerup.