Nyheder

Udlandet stjæler indsattes job

Billig arbejdskraft i Asien og Østeuropa stjæler arbejde fra indsatte i de danske fængsler, oplyser DR Fyn.

De indsatte er dagligt beskæftiget, blandt andet med montagearbejde, som danske virksomheder får udført i fæng-lsets værksteder. Men mange af virk-somhederne flytter nu montagearbejdet til eksempelvis kinesiske fabrikker, og det til en løn, som de danske fængsler ikke må konkurrere med.

Formålet med arbejdet er at afholde de indsatte fra kriminalitet efter endt afsoning.

"Der er reelt stor mangel på arbejde, og det er et problem, vi mærker mere og mere. I dag har virksomhederne utrolig stor fokus på, hvad det koster at få lavet montagearbejde. Og da vi er underlagt nogle regler om, at vi ikke må være konkurrenceforvridende, så er der nogle priser, vi er nødt til at indordne os under, og de matcher ikke altid de polske og asiatiske priser," siger Jesper Nielsen, ledende værkmester i Nyborg Statsfængsel.

Han skal sørge for, at de indsatte er beskæftiget, men mange får kun sjældent muligheden.

"Jeg har 15-20 indsatte, som kun sporadisk har montagearbejde, og de bliver så indsat til alternativ beskæftigelse, såsom rengøring eller fritids-sysler," fortæller Jesper Nielsen.