Nyheder

Exit Barfoed

Rigsrevisionens skarpe kritik af forbrugerminister Lars Barfoeds (K) rolle i den såkaldte kødskandale blev for meget for selv Dansk Folkeparti, der ellers har holdt hånden over ministeren. Men efter at "den højeste sagkundskab har sagt, at der var problemer på området", valgte regeringens støtteparti at sige stop.

Det var nogle polske hindbær, der i 2005 satte gang i lavinen af kritik mod den danske fødevarekontrol. Over 1000 danskere blev syge og mindst fem mennesker døde efter at have spist hindbær, som viste sig at være inficeret med den såkaldte novovirus.

Efterfølgende stod Fødevarestyrelsen for skud og blev kritiseret for manglende kontrol og uklarheder i procedurerne. Også forbrugerministeren blev kritiseret for at have smølet med oplysninger i sagen til Folketinget.

Men allerede mindre end et år senere kom endnu en hindbærsag med bær fra Serbien, der var inficeret med norovirus.

Thulinkød solgte gammelt kød

Siden kunne DR's program "Kontant" 14. marts afsløre, at firmaet Thulin Kød Engros solgte store mængder frosset kød, der var for gammelt. Og det uden, at fødevarekontrollen havde grebet ind. Desuden kom det frem, at flere engrosvirksomheder slet ikke var blevet kontrolleret i hele 2005.

Men det var ikke alt. Det blev afsløret, at over 2100 butikker og restauranter aldrig fik besøg af fødevarekontrollen i 2005. Ifølge Politiken havde forbrugerministeren Barfoed selv godkendt resultatkontrakten, hvoraf det fremgik, at en række virksomheder blot skulle have ét kontrolbesøg om året - i gennemsnit.

Fund af mere gammelt kød

Men sagen fortsatte med at udvikle sig. B.T. afslørede, at delikatessepålæg dumpede i bakterietest. Seks ud af ti prøver viste, at kødet simpelthen var for gammelt.

Rapportens centrale kritikpunkter:

  • "Familie- og Forbrugerministeriet og Fødevarestyrelsen har i flere år haft viden om, at der ikke har været udført det fornødne antal tilsyn, men har først i foråret 2006 taget initiativ til at sikre, at alle virksomheder får mindst 1 tilsyn pr. år."
  • "Familie- og Forbrugerministeriet og Fødevarestyrelsen har ... ikke i tilstrækkelig grad sikret, at der er sammenhæng mellem det faglige grundlag for kontrolindsatsen og resurserne."
  • "Ministeren har ikke før foråret 2006 givet Folketinget klar information om Fødevarestyrelsens planlægning og styring af tilsynsaktiviteten. Herudover har ministerens besvarelse af enkelte præcise spørgsmål fra Folketinget ikke været tilstrækkelig."
  • "Familie- og forbrugerministeren har ... ikke udarbejdet årlige redegørelser om fødevarekontrollen i perioden 2000 - 2005, hvilket ministeren er forpligtet til ifølge fødevareloven."

Fødevarekontrollen i Rødovre fandt 10 ton gammelt kød og frostvarer hos otte virksomheder i Sydhavnen. Det ældste produkt, søtunger, var holdbart til 2001.

Den største mængde kød var fra virksomheden Nordic Poultry Import A/S. Her fandt de tilsynsførende 5,8 ton kyllingestrimler og andekød, hvor holdbarheden var overskredet med mere end et år. Besøget hos David Sasson gav 1.200 kilo fødevarer af forskellig art, der var udløbet for længst.

Ældste fund var is holdbar til november 2001 fra firmaet, der sælger mad til catering.

Og hos Bagel Co. måtte de tilsynsførende notere virksomheden for 800-900 kilo gammelt brød.

Derudover havde virksomheden Flint og Hvid 465 kilo gammelt kalkunbryst på frostlageret.

Og et tilsyn hos Tholstrup Catering fik kontrollanten til at spærre øjnene op. For her lå 70 kilo søtunge, hvis holdbarhed udløb for omkring fem år siden - i 2001. Desuden var der gamle trøfler, rejer, pighvar, blæksprutter og andre fødevarer. I alt 213 kilo.

House of Windsor fisk & skaldyr havde også for gammel fisk på lager. 125 kilo saltet laks og pighvar.

Ved slagter Erik Christensen og Søn, der leverer kød til restauranter og catering, fandt kontrollen 400 kilo gamle hotdogpølser, der var holdbare til 27. juli sidste år.

Hos Kødbyens Kød var der 770 kilo ulovligt kød.

Ministerstolen vakler

Fødevarestyrelsen indrømmede herefter den manglende kontrol og pegede på ressourcemangel som årsagen. Siden regeringen trådte til i 2001 var Fødevarestyrelsen i alt blevet skåret med 234 stillinger.

Rigsrevisionen

- Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og har til opgave at revidere statens regnskaber. Det betyder, at Rigsrevisionen undersøger, om de statslige institutioners regnskaber er rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om statens penge går til de formål, som Folketinget bevilger pengene til. Desuden foretager Rigsrevisionen en vurdering af, om de penge, statens institutioner modtager, er anvendt på den bedst mulige måde.

- Uafhængighed er et nøgleord for Rigsrevisionen. Det betyder bla., at Rigsrevisionen selv vælger sine undersøgelsesmetoder.

- Rigsrevisionen rapporterer resultaterne af revisionen til Folketingets statsrevisorer og til de ministerier, der er revideret. Derfor har rapporten fra Rigsrevisionen om kødskandalen ligget i Familie- og Forbrugerministeriet i et stykke tid.

Både oppositionspartierne og regeringens støtteparti Dansk Folkeparti var enige om at kritisere forbrugerministeren i skarpe vendinger.

Dansk Folkeparti stillede nogle ultimative krav til Lars Barfoed for at han kunne blive siddende på ministertaburetten. Blandt andet krævede støttepartiet, at ministeren blev sat under administration af finansminister Thor Pedersen (V).

"Vi synes ikke, at det drejer sig om at fælde en minister. Det drejer sig om at genskabe forbrugernes tillid," sagde gruppeformand Kristian Thulesen Dahl, da den politiske kritik var på sit højeste.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) gik med til at iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af Fødevarestyrelsen, men nægtede at sætte Lars Barfoed under administration.

"Der bliver under ingen omstændigheder tale om at sætte Lars Barfoed under administration. Enten er man minister med fuldt og helt ansvar for sit område, eller også er man ikke minister. Der er ikke nogen mellemvej, og det har jeg meddelt Dansk Folkeparti," sagde Anders Fogh Rasmussen.

Og det blev en kamel, som Dansk Folkeparti måtte sluge. Partiet trak sit krav om administration tilbage, men fredede alligevel den vaklende ministerstol under Barfoed.

Statsrevisorerne

- Rigsrevisionen rapporterer sine beretninger og notater til statsrevisorerne.

- Statsrevisorerne er seks politikere, der er udpeget af Folketingets partier. De mødes cirka en gang om måneden.

- Det er statsrevisorerne, som udtaler kritik af ministerier og styrelser på baggrund af Rigsrevisionens beretninger og notater. Statsrevisorerne er som udgangspunkt altid enige om deres udtalelser. En meget sjælden gang - hvis de ikke kan blive enige - kommer statsrevisorerne med delte udtalelser eller undlader at kommentere.

- Det er statsrevisorerne, som udtaler sig til pressen og offentligheden om, hvilke initiativer der bør ske på baggrund af Rigsrevisionens beretninger og notater.

Endnu flere sager

Men netop som stormen tilsyneladende havde lagt sig på ministergangene gik aviserne igen i gang med at afsløre kød-fusk.

Ekstra Bladet dokumenterede blandt andet 49 nye tilfælde med forældet kød i de danske kølebokse. Denne gang var det større grossister, der leverede kød til blandt andet COOP butikkerne, der blev meldt til politiet.

Blandt andet blev en af landets største fø­devarevirksomheder, kødproducenten Ska­re Meat Packers i Vejen, afsløret i at have mærket kø­det med to forskellige holdbarheds­datoer alt efter, om kødet blev solgt som fersk eller frostvare.

Rigsrevision sat på sagen

Det var efter Skare Meat Packers-sagen, at seks statsrevisorer blev sat til at indlede en undersøgelse af Fødevarestyrelsen.

I første omgang skulle det undersøges, hvorfor de mange kontrolbesøg blev svigtet, om økonomien var skåret for hårdt og om den faglige og økonomiske styring af fødevareområdet havde været i orden. Undersøgelsen dækker perioden fra år 2000 til i dag.

Socialdemokraterne ville efter de sidste kødskandaler fremsætte et mistillidsvotum mod Lars Barfoed. Men der blev aldrig flertal for et sådan, da Dansk Folkeparti havde fredet ministeren.

DF "trækker en streg i sandet"

Først efter at have diskuteret rapportens afsløringer på et møde onsdag den 13. december besluttede DF at "trække en streg i sandet".

"Vi synes, at det har været for magert det, som Lars Barfoed har præsteret," sagde Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard.

Bendtsen: DF angriber den borgerlige regering

Konklusionen fik Barfoed til at meddele, at han gik af som minister, og udløste en skarp reaktion fra den konservative partiformand, Bendt Bendtsen:

"Det er et klart angreb på den borgerlige regering," sagde han.

Men anklagen blev afvist af DF's næstformand, Peter Skaarup, der opfordrede De Konservative til at dæmpe retorikken og fortsætte samarbejdet:

"Både Lars Barfoed og Bendt Bendtsen skal slå koldt vand i blodet og acceptere, at den tillid, der har været til Barfoed ikke var der længere - hverken i Folketinget eller hos borgerne," sagde Peter Skaarup.

"Den højeste sagkundskab har sagt, at der var problemer på området. Desuden har vi haft en minister, der ikke har haft tilstrækkelig stor støtte i befolkningen. Jeg vil kalde det sund fornuft," sagde Skaarup.

S: DF har medansvar for kødskandale

Socialdemokraterne mener, at DF's krav om Barfoeds afgang er en naturlig udvikling i sagen om svigt i fødevarekontrollen.

Men Dansk Folkeparti bærer et stort medansvar for den dårlige kontrol på grund af de nedskæringer, partiet har været med i, mener den socialdemokratiske fødevareordfører, Jens Peter Vernersen.

Plattenslagere de skyldige

Hele vejen gennem sagen har ministeren fastholdt, at den svigtende fødevarekontrol ikke er et resultat af nedskæringerne i fødevarekontrollen. Det handler i stedet om at tilrettelægge kontrollen bedre, mener Barfoed.

"Vi har verdens bedste fødevarekontrol. Men der vil altid i en hvilken som helst branche være bedragere og plattenslagere, der forsøger at snøre os andre for ussel mammon," gentog ministeren så sent som i oktober.

Lars Barfoed blev udpeget som familie- og forbrugerminister i februar 2005, efter at Henriette Kjær måtte gå som minister på grund af rod i privatøkonomien. Torsdag den 14. december 2006 kl. 10 tog han til dronningen på Amalienborg for at meddele sin afgang.