Nyheder

Glade muslimer efterlyses

De glade danske muslimer skal på banen og fortælle deres trosfæller i de muslimske lande, at de godt kan lide at bo i Danmark. Det mener præsidenten i Landbrugsraadet, Peter Gæmelke.

Gæmelke håber på en snarlig diplo-matisk løsning på Muhammed-krisen.

Men samtidig med regeringens og Udenrigsministeriets bestræbelser er der brug for, at de 95 pct. af muslimerne i Danmark, som efter Peter Gæmelkes vurdering er glade for at være her, skal sige det så højt, at det høres i Mellemøsten.