Nyheder

Danmark udstillet i "60 minutes"

Danskerne blev i aftes fremstillet som blåøjet uden kontakt til deres muslim-ske medborgere i tv-programmet "60 Mi-nutes", der sendes på CBS i USA.

"Er det en ejendommelighed, et tilfæl-de? Korrespondent Bob Simon rejste til København for at finde ud af det, og opdagede, at der er noget virkelig un-derligt fat i Danmark, og at det ikke er et uheld, at ildstormen startede her," siger studieværten før indslag-et, der ridser sagen op, og indeholder interviews med Muhammed-sagens nøgle-personer, der redegør for deres hold-ninger i sagen.

Politikens redaktør Tøger Seidenfaden kaldte offentliggørelsen af tegningerne for dumt men forsvarede samtidig Jyllands-Posten ret til at trykke dem, statsminsiter Anders Fogh Rasmussen (V) gentog sit forsvar af ytringsfriheden og Imam Abu Laban gentog sit forsvar af at vise tegningerne frem i Mellemøsten.