Nyheder

Forlig om metro-ring i København

Regeringen har indgået forlig med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale om en metro-ringlinje i København.

Den nye metro er budgetteret til 15 milliarder kroner. Den får 17 underjordiske stationer og ventes klar i 2017. Cityringen skal forbinde Københavns centrum med Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro.

Staten bidrager med 4,8 mia. kr., Københavns Kommune med 4,8 mia. og Frederiksberg Kommune med 0,8 mia.

De resterende 5,4 mia. skal komme fra driftsindtægterne.