Nyheder

Imamers misinformation overdrevet

De repræsentanter for islamisk trossam-fund, der tog på rundrejse i Mellemøst-en med Muhammed-tegningerne, gik til grænsen i deres fremstilling af sag-en, men der var ikke tale om grov mis-information, siger lektor Helle Lykke Nielsen, fra Center for Mellemøststu-dier på Syddansk Universitet til TV 2.

Hun har læst det materiale, som repræ-sentanterne havde med på deres rund-rejse, og kan ikke finde eksempler på grov misinformation. Hun kritiserer dog at gruppen har blandet privat til-sendte tegninger med tegninger, der har været offentliggjort.

Flere medier har i dag bragt det materiale, som islamisk trossamfund havde med på rejsen, og her optræder blandt andet billeder af profeten som pædofil og som gris. Billeder der ikke før har været bragt i medierne, men som private danskere har sendt til en række muslimer under sagen.

"Det, man kan kritisere denne gruppe for, er, at den blander alle informationer sammen. Ikke bare Jyllands-Postens Muhammed-tegninger, men også andre ting, samtidig med, at de fremstiller det, som om de er repræsentanter for alle muslimer i Danmark," siger Helle Lykke Nielsen.

Hun mener, at debatten om, hvorvidt repræsentanterne har misinformeret for en stor dels vedkommende bygger på fortolkninger.

"Jeg vil ikke sige, at der er mange eksempler på direkte misinformation. Man kan diskutere, om Jyllands-Posten er regerings-ejet eller om den støtter regeringen og den slags ting, men ellers er det meste fortolkninger," siger hun.

Helle Lykke Nielsen er dog ikke i tvivl om, at repræsentanterne forsøger at gå så langt som muligt i deres fremstilling af sagen.

"Det er tydeligt, at mappen og avisskriverier i Egypten går ud på at stramme sagen til det yderste uden at krydse grænsen, der hedder fejlfortolkninger, men man trækker den så langt man kan," siger hun.

Et eksempel på, at sagsfremstillingen strammes er ifølge Helle Lykke Nielsen fremstilling af reglerne om moskébyggeri i Danmark

"De siger, at man ikke må bygge moskéer. Det er jo selvfølgelig rigtigt. Vi har ikke nogen store moskéer med minaret, men vi har mange bygninger, som bliver brugt som moskéer. Så det er hele tiden ude i det felt, hvordan man nøjagtigt fortolker, de udsagn de kommer med," siger hun.