Imamer i offensiv mod tegninger

De seneste uger har en række imamer og andre topfolk fra islamiske menigheder iDanmark rejst Mel-lemøsten tyndt for at få ministre, politikere og religiø-se overhoveder i den islamiske verden til at protestere over avistegningerne af Muhammed, skriver Information.

Hovedkraften bag initiativet er Isla-misk Trossamfund i København, og her betegner talsmand Ahmed Said Kassem kampagnen som "en stor succes", hvor det blandt andet er lykkedes at mødes med 19 top-politikere, samt en enkelt kardinal der ifølge Ahmed Said Kassem vil tage sagen op med paven i Rom.

"Overalt er vi blevet mødt med forargelse over den danske statsministers manglende vilje til at tage afstand fra Jyllands-Postens tegninger," siger Ahmed Said Kassem.

Libanons regering har lovet at tage sagen op i FN, mens Syrien vil tage sagen op over for den danske ambassadør i Damaskus, oplyser Ahmed Said Kassem.

Han afviser, at de danske imamer spiller dobbeltspil ved at søge dialog med den ene hånd, mens de med den anden hånd pisker en anti-dansk stemning op i den islamiske verden.

"Vi ønsker ikke på nogen måde at skade Danmark, men vi føler ikke, at vi bliver hørt herhjemme. Vi beder udelukkende de islamiske ledere om at lægge pres på Danmark i håbet om, at det vil få regeringen til at lytte," siger han.