Masser af gammel krudt i Vadehavet

Vadehavet er fyldt med gammel ammuni-tion fra 2. Verdenskrig. Det er især fire lokaliteter ved øen Sild syd for Rømø, der bekymrer eksperterne. Det skriver Flensborg Avis.

Havbiologen Stefan Nehring kritiserer Slesvig-Holstens miljøministerium for at tage for let på problemet. Bekym-ringen skyldes ikke mindst, at Vade-havet er et følsomt farvand, hvor den økologiske balance let kan forrykkes.

Nehring mener, at der er dumpet mellem 400.000 og 1,3 mio. tons ammunition, der bl.a. indeholder tungmetaller.