Nyheder

Amt slækker på krav til giftdepot

Med opbakning fra Miljøstyrelsen har Ringkøbing Amt besluttet at slække på kravene til sikringen af Cheminovas utætte giftdepot ved høfde 42 på Harboøre Tange. Projektet er sendt i ny licitation, fordi entreprenørernes bud i en afholdt runde var dyrere end amtets afsatte 24 millioner kroner, oplyser formanden for amtets teknik- og miljøudvalg, Harry Jensen (V).

Amtet opgiver således at lave en udven-dig pladebeskyttelse på giftdepotet, ligesom en membran af ler, der som låg skulle beskytte mod nedsivende vand udefra, erstattes med en plastikdug.

Ligeså gøres kystsikringen svagere end planlagt, så den ikke længere skal kunne klare så meget som en såkaldt 100-års storm.

Amtet har også udelukket en eventuel bod til entreprenører i tilfælde af, at sikringen alligevel ikke holder tæt.

Det utætte giftdepot består af affald fra Cheminovas produktion af ukrudts- og insektgifte i årene 1957 til 1962, som fabrikken ledte ud i en klitgryde med tilladelse fra myndighederne.

Forureningen dækker et område på 27.000 kvadratmeter og siver ud i havet ved høfde 42 syd for Thyborøn, hvor badning og fiskeri er forbudt.