Nyheder

Flertal klar til pamper-indgreb

Et flertal i Folketinget med økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) i spidsen står klar med lovindgreb, der kan forhindre sager om hemmelige ventelister, vennetjenester og pampe-ri, når der uddeles boliger i forsik-ringsselskaber og pensionskasser.

Ejendomsforeningen Danmark (ED) og brancheorganisationen Forsikring og Pension kalder det "vanvittigt" at lovgive nu. Ministeren, samt DF, SF og S vil gribe ind efter en sag, hvor Lærerstandens Brandforsikrings ledelse fik nem adgang til billige lejligheder på medlemmernes bekostning.

Selskabet har ikke orienteret sine medlemmer om selskabets 420 lejligheder i København, som i stedet er udlejet til familie- og venner.

Rolf Norstrand, direktør i ED, der organiserer ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom er imod planerne om lovgivning.

"Vi forhandler netop nu med Socialministeriet om en forenkling af den eksisterende lovgivning. Det vil være helt vanvittigt at begynde at dynge lovgivning omkring anvisningsretten til boliger ovenpå nu," siger han.

Han bakkes op af administrerende direktør i Forsikring og Pension, Per Bremer Rasmussen.

"Lovgivning er ikke det bedste redskab i en sag som denne (...) Det er først og fremmest et spørgsmål om god selskabsledelse, og her kan man i sidste ende ikke lovgive sig ud af alle detaljer," siger han.

På Handelshøjskolen i København er lektor og ekspert i selskabsret Caspar Rose enig. Han mener ikke man kan komme pamperiet helt til livs hverken ved at lovgive eller lave fælles etiske regler.