Nyheder

Partier angriber bolig-nepotisme

Et folketingsflertal bestående af R, S, SF og DF er klar til et lovindgreb, der skal forhindre forsikringsselskab-er i at forbigå deres kunder, når der uddeles boliger. Det sker efter, at det er kommet frem, at det medlemseje-de Lærerstandens Brandforsikring ejer mere end 500 lejligheder i København. Lejlighederne er beregnet for medlem-merne, men lejes af selskabets ledelse.

Samtidig informerer selskabet ikke medlemmerne om, at de kan komme på en venteliste til de billige lejligheder. Partierne ønsker nu er lovindgreb, der skal sikre åbne ventelister.

"Det er ikke rimeligt, at nogle få mennesker kan sidde og drage nytte af kundernes og medlemmernes indbetalinger," siger Socialdemokraternes boligordfører Lissa Mathiassen.

Også Dansk Folkepartis boligordfører, Anita Knakkergaard, vil tage lovgivning til hjælp.

Hun vil nu spørge erhvervsminister Bendt Bendtsen (K), om ikke han mener, der er behov for at skærpe kravene til åbenhed, så forsikringstagerne kan følge med på en venteliste.

Også I SF er der opbakning til at sikre åbne ventelister med lovgivning, siger boligordfører Morten Homann.

"Man kunne forestille sig en konstruktion, hvor man som i de almene boliger kan gå ind og se hvilket nummer, man har i boligkøen," foreslår han.

De Radikales boligordfører Charlotte Fischer sender en appel til pensionskasserne og forsikringsselskaberne om selv at tage initiativ til øget åbenhed, men hvis det ikke virker, så er hun klar til at støtte et lovforslag, siger hun.