Hemmelig venteliste til boliger

Mens almindelige lærere i København har svært ved at finde boliger, de har råd til at bo i, har ledelsen i de dan-ske lærerers foretrukne forsikringssel-skab placeret sig selv og deres famili-er centralt i en stribe store og bil-lige lejligheder i København og på Fre-deriksberg, skriver Jyllands-Posten.

Det medlemsejede Lærerstandens Brand-forsikring ejer i København og omegn mere end 500 lejligheder beregnet for selskabets medlemmer, men selskabet informerer ikke medlemmerne om, at de kan komme på en venteliste, og i sted-et råder selskabets ledelse over dem.

"Der er nok, der ved, at der er de lejligheder," siger selskabets direktør Svend Emil Nielsen, der mener, at mere åbenhed om lejlighederne vil skabe urealistiske forventninger hos medlemmerne.

Han overtog i sommer selv en nyrenoveret lejlighed på 300 kvadratmeter i Vester Voldgade, 100 meter fra Rådhuspladsen i København selv om, han har folkeregisteradresse i Haderslev. Direktøren vil ikke oplyse, om han betaler noget for at råde over lejligheden efter renoveringen, der kostede 1,5 mio. kr.

En række andre chefer i selskabet bor ifølge Jyllands-Posten også i de attraktive boliger med huslejer, som formanden for Københavns Lærerforening Jan Trojaborg kalder for "fornuftige" og "velegnede til lærerlønninger".

Jan Trojaborg har selv lejekontrakt på to af Lærerstandens lejligheder i Københavns Kommune, hvor han i flere sammenhænge har kritiseret, at det var for dyrt at bo for lærere, sygeplejersker og politifolk.

Ekspert i selskabsret og lektor ved Copenhagen Business School, Caspar Rose, kalder forsikringsselskabets arrangement "moralsk forkasteligt".

"Rent juridisk er der ikke tvivl om, at ledelsen har overtrådt en retsgrundsætning om ikke at lade egne interesser få forrang frem for medlemmernes, hvilket har givet dem nogle økonomiske fordele i form af billige lejligheder. Dermed har de beriget sig på medlemmernes bekostning, og så er der basis for at forfølge sagen civilretligt," siger Caspar Rose til avisen.