Nyheder

Fogh i opgør med fundamentalisme

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) tog i dag et opgør med religiøs fundamentalisme. I en usædvanligt ideo-logisk tale om Grundtvig og Kierke-gaard fordømte han alle former for aggressiv religionsudøvelse. Skytset var rettet mod alle, men først og fremmest muslimske, fundamentalister:

"Islam er en total livsopfattelse, der vejleder den troendes tilværelse, fra fødslen over døden til livet hinsides. På det punkt er vi nødt til at sige klart fra. Den form for Islam er ikke forenelig med den samfundsorden vi har i Danmark," sagde Fogh blandt andet.

I talen, der blev holdt i Vartov i København som led i en foredragsrække om arven fra Grundtvig og Kierkegaard, fremgik det, at religion for statsministeren et personligt anliggende og uforeneligt med en lovreligion som f.eks. den islamiske sharia.

Erik Bjerager, chefredaktør på Kristeligt Dagblad, kalder Foghs tale "højst bemærkelsesværdig" og "et opgør med fundamentalisme, mod Islam."

Fogh talte imidlertid ikke mod Islam som sådan.

"Efter min opfattelse kan det danske samfund godt rumme flere religioner. Det gør vi allerede. Men der er en klar forudsætning, der skal være opfyldt for, at det kan kombineres med en stærk sammenhængskraft i det danske samfund. Og den er, at islam og enhver anden religion finder sin plads inden for det joviale danske samtaledemokrati," sagde han.

Samtidig trak han dog en skarp grænse mellem fundamentalistiske og moderate musslimer:

"Jeg tror, at et markant flertal af de muslimer, som bor i Danmark, har nøjagtig samme ønske. At slippe for den aggressive religionsudøvelse. At slippe for at blive påduttet nogle fundamentalistiske og middelalderlige religiøse påbud. At få lov at leve i fred med hver sit personlige forhold til Allah og Muhammed," sagde Fogh.