Nyheder

Ny anmeldelse mod Louise Frevert

SF's ligestillingsordfører Kamal Qureshi agter at melde Dansk Folkepar-tis folketingsmedlem Louise Frevert til politiet for overtrædelse af straf-felovens paragraf 266 ved at opfordre til vold mod muslimer.

Frevert har ikke alene talt nedværdi-gende og forhånende om en bestemt befolkningsgruppe, hun har også opfor-dret til vold mod dem, mener Qureshi.

Den yderligtgående islamiske bevægelse Hizb ut-Tahrir er blevet dømt efter paragraffen, men det er sjældent, at der overhovedet rejses tiltale efter den, oplyser Dokumentations- og Rådgiv-ningscenter om Racediskrimination.