Nyheder

Mikkelsen blæser til ny kulturkamp

Nu gælder det for kulturminister Brian Mikkelsens (K) ikke længere de kultur-radikale:

"Midt i vores land er der ved at ud-vikle sig et parallelsamfund, hvor mi-noriteter praktiserer deres middel-alderlige normer og udemokratiske tan-kegange. Det kan og skal vi ikke accep-tere", siger kulturministeren på sit partis landsråd. Man bliver lidt trist til mode over, at landets kulturminister ræsonnerer på så lavt et niveau, siger chefredak-tør Tøger Seidenfaden, Politiken, til TV 2/NYHEDERNE.

Den fundamentalisme vi kender fra visse islamiske kredse, er et fænomen, der er opstået i det 19. århundrede og har vokset sig stor i det 20. århundrede - altså flere hundrede år efter middelalderen, påpeger Seidenfaden.

Man bliver, når kulturministeren åbner en krig mod nok det mest sårbare mindretal i vort samfund, mener chefredaktøren og påpeger, at der er kritik af fundamentalistisk islam i alle medier hver dag.

Den største trussel mod dansk kultur er ikke truet af fundamentalismen, anfører han.