Nyheder

Vælger stærke flygtninge til DK

Det er ikke mere nok athave behov for beskyttelse, hvis en flygtning ønsker opholdstilladelse i Danmark: Man skal også have integrationspotentiale.

Det er kernen i en lovændringen vedrø-rende de 500 såkaldte kvoteflygtninge, der kommer til landet under aftale med FNs Flygtningehøjkommissariat, UNHCR. "I det omfang, vi fokuserer mere på integration og måske på de flygtninge, der er en økonomisk gevinst ..., frem for dem, der for alvor har behov for beskyttelse, så knækker kæden," siger ph.d. Kim Kjær, Institut for Menneske-rettigheder til dagbladet Information.

Jurist i Dansk Flygtningehjælp Mette Marie Honoré har deltaget i flere rejser, der gjaldt udvælgelse af kvoteflygtning til Danmark. "Det kan for eksempel være, at man i stedet for at tage en traumatiseret flygtning, der har siddet fængslet og været udsat for tortur for at være politisk aktiv, tager en højtuddannet person uden lignende alvorlige forfølgelsesbaggrund og dermed uden samme behov for beskyttelse," fortæller hun.

Fremover skal Udlændingestyrelsen tage forhold som sproglige forudsætninger, uddannelse, alder, motivation og handlekraft i betragtning, når der gennemføres udvælgelsessamtaler med kvoteflygtningene.

Netop det frygter Mette Marie Honoré kan give forkerte billeder at de mennesker, der skal udvælges.

"Jeg tror ikke på, at man kan stille regler op for, hvad der kræves for, at man kan få succes i Danmark, og på den måde vurdere integrationspotentiale under et kort interview," siger hun til dagbladet.

Kvoteflygtningen er allerede udvalgt af UNHCR, fordi de har et behov for at blive 'genbosat' efter en uholdbar situation i det land, de befandt sig i, og at de ikke kan vende tilbage til deres hjemland.