Frie børnehaver trues af lukning

De frie børnehaver trues på eksisten-sen af en ny lov, der træder i kraft til oktober. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Loven øger muligheden for privat børne-pasning, og det kan betyde, at en del af de i alt 1500 danske daginstituti-oner, som hviler på det særlige krist-ne idégrundlag, tvinges til at dreje nøglen om. Det forudser Menighedernes Daginstitutioner, der i dag driver ca. 180 kristne vuggestuer og børnehaver.

I øjeblikket lukker 100 selvejende institutioner hvert år.