Nyheder

Dronningen til pavens begravelse

Dronning Margrethe og Prins Henrik vil være tilstede, når pave Johannes Paul II begraves fra Peterspladsen i Rom, oplyser hofmarskal Ove Ullerup på kongehusets hjemmeside.

Foruden det danske kongepar er det nor-ske kongehus repræsenteret ved Dron-ning Sonja, og i det hele taget forven-tes over 200 regeringsoverhoveder og kongelige at være tilstede, når cere-monien begynder fredag klokken 10.

Op mod en million mennesker har defile-ret forbi pavens lit de parade, og mange flere ventes at følge trop.