Nyheder

34 svenskere døde af lykkepiller

Lykkepiller som Cipramil, Fontex, Zo-loft og Seroxat kan have så alvorlige bivirkninger for patienterne, at sven-ske og amerikanske eksperter nu slår alarm.

Sveriges Bivirkningsnævn har registre-ret 34 dødsfald som direkte følge af uheldige bivirkninger, og der er indberettet over 3.000 tilfælde, hvor patienterne blev syge af pillerne, skriver avisen Expressen.

Selvmord, hjerneblødninger og forgift-ning ved brug jævnsides med alkohol er de almindeligste bivirkninger.

Omkring en halv million svenske patienter bruger lykkepillerne, og for tre ud af fire patienter virkningen mod depressioner gunstig, ikke mindst sammenlignet med tidligere tiders præparater.